Умови використання
Загальне
Дані умови використання ("Умови"), а також пов"язані з ними доповнення та
Політика конфіденційності, містять обов"язкові вимоги при використанні веб-
сайту clarity-pos.tilda.ws і послуг, що пропонуються через розроблене програмне
забезпечення Clarity POS.
Всі права, які не є явно представленими по використанню програмного додатку,
належать законному правовласнику Clarity POS ("Ми" / "нас").
Вам надається обмежена, невиключна, непередавана, відклична ліцензія на
використання Clarity POS на території України у відповідності з цими Умовами.
Якщо Ви не згодні із будь-якою з цих Умов, то не використовуйте Clarity POS, так
як таке використання передбачає повну та беззастережну згоду, включаючи
прийняття відповідальності за їх порушення.
Ці Умови використання були оновлені 10 березня 2021 року.
Визначення
У цих Умовах терміни вживаються в такому значенні:
"Clarity POS" – сукупність програмного забезпечення, Додатків, Сайтів, служб,
документації, текстових, графічних та інших матеріалів, що дозволяють
користуватися Послугами.
"Послуги" – послуги, що надаються за допомогою Сайту та/або Додатку.
"Додаток" – програмне забезпечення, що дозволяє управляти продажами товарів
і послуг, а також будь-які інші оновлення, технології або функції, запропоновані
нами, з інформацією про які можна ознайомитися на Сайті.
"Сайт" означає веб-сайт clarity-pos.tilda.ws
"Ви/Ваш" або "Користувач" – будь-яка особа, що використовує Додаток та/або
Сайт.
Зміни
Ці Умови можуть бути змінені або доповнені. Ми прагнемо повідомляти Вас про
такі зміни електронною поштою або шляхом відображення повідомлення через
Додаток Clarity POS. Якщо Ви продовжуєте користуватися Додатком Clarity POS
після будь-яких таких змін, таке використання буде регулюватись новою версією
Умов.
Час від часу можуть додаватися, вноситися зміни чи видалятися повністю або
частково функціональні компоненти Додатку. Якщо Ви використовуєте Clarity
POS, Вам, можливо,стане необхідно встановити нову або оновлену версію
Додатку перед тим, як Ви зможете скористатися Додатком. Це також означає, що
ми можемо прийняти рішення видалити деякі компоненти Додатку в будь-який
час, і ніщо у даних Умовах не слід розглядати як гарантію того, що сам Додаток
або будь-який з компонентів Clarity POS завжди буде доступний в їхньому
нинішньому вигляді або у вигляді наступних оновлених версій.
Інформація про Аккаунт
Аккаунт - створюваний Користувачем обліковий запис Користувача, який
становить собою збережену сукупність даних про Користувача на віддаленому
хмарному сервісі, необхідну для його розпізнавання (аутентифікації) в програмі
Clarity POS і надання доступу до його даних, налаштувань, а також до іншої
інформації, доступної через Додаток.
При реєстрації Аккаунту обов'язково надається Ваш номер телефону, який
необхіднтй для комунікації і подальшої ідентифікації Користувача, включаючи
назву торгової точки (заклад, магазин і т.і.).
При використанні Clarity POS Ви погоджуєтесь та гарантуєте, що є повнолітньою і
дієздатною особою, здатною повною мірою бути не тільки носієм прав, а й нести
відповідальність за свої дії.
Для повноцінного використання Додатку Вам необхідно підтвердити свою
електронну пошту. У разі непідтвердження вказаної Вами при реєстрації
електронної адреси, Додаток буде доступний тільки для ознайомлення з його
роботою і через 14 календарних днів Аккаунт буде автоматично видалений,
включаючи всі дані, які були надані або збережені Вами раніше.
Ви несете персональну відповідальність за всі дії, вчинені під своїм Аккаунтом,
незалежно від того, здійснюється використання безпосередньо Вами, вашими
співробітниками або іншими третіми особами, у випадках надання їм доступу до
Аккаунту.
Ви зобов"язуєтесь невідкладно зв"язатися з нами, якщо вважаєте, що будь-яка
третя сторона несанкціоновано використовує Ваш Аккаунт.
Розміщуючи через Додаток інформацію про торгові марки або інші відомості,
захищені авторським правом (наприклад, логотип), Ви гарантуєте наявність
належних прав на таке розміщення.
Ми не несемо відповідальності за точність, доступність і достовірність будь-якої
інформації, наданої Вами, іншого змісту, товарів, даних, думок, порад чи заяв. Це
означає, що, використовуючи Clarity POS, Ви самостійно несете відповідальність
за інформацію, яка стала доступною завдяки Вам, включаючи текст, фотографії,
повідомлення та інші види інформації, а також за дотримання всіх чинних норм і
законів, які можуть регулювати таке розміщення, публікацію, оповіщення тощо.
Clarity POS може попросити Користувача надати більш повну інформацію про його
бізнес, наприклад, таку як: назву компанії, адресу, номер службового телефону,
податковий ідентифікаційний номер (або інший аналогічний ідентифікаційний
номер), включаючи іншу інформацію, яка також може вважатися обов'язковою на
вимогу чинного законодавства України.
При реєстрації Аккаунту Ви повинні:
1. Не створювати обліковий запис для інших осіб або в їхніх інтересах.
2. Не використовувати наявні відомості чужої особи з наміром видати себе за цю
особу.
3. Не використовувати в назві облікового запису слова, які можуть бути
образливими, вульгарними, непристойними або незаконними.
4. Не створювати інший Аккаунт, якщо попередній був заблокований або
видалений.
5. Не використовувати Clarity POS у спосіб, який виходить за рамки розуміння
добросовісного або законного, залежно від обставин. Ніхто не може здобувати
перевагу (вигоду) зі своєї незаконної або недобросовісної поведінки.
6. Не надавати доступ до Вашого Аккаунту стороннім особам.
7. Не порушувати авторські або інші права та інтереси третіх осіб (наприклад,
використання в просуванні товарів або послуг чужої торгової марки або бренду
без відповідного дозволу).
Особливості використання
Clarity POS не вимагає Вас надати персональні дані, які дозволяють будь-яким
чином ідентифікувати особу.
Користувач приймає і погоджується, що використання Clarity POS здійснюється в
межах і на основі принципів справедливості, розумності та добросовісності,
закріплених діючими законами України та/або звичаями ділового обороту.
Користувач розуміє і справжнім погоджується з тим, що Clarity POS
використовується на умовах «як є» і «як доступно», без будь-яких гарантій, крім
прямо зазначених у даних Умовах.
Clarity POS може містити посилання на веб-сайти, програми, фото-, відео-, аудіо-,
графічні і текстові матеріали, що належать третім особам. Користувач може
переходити за посиланнями на веб-сайти третіх осіб, встановлювати програмне
забезпечення таких третіх осіб і використовувати їхні матеріали виключно на свій
страх і ризик.
Ви погоджуєтесь, що Clarity POS може використовувати сторонніх постачальників,
щоб забезпечити найкращу якість Послуг. Дії або бездіяльність цих сторонніх
постачальників можуть бути поза контролем Clarity POS, і ми не несемо ніякої
відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, заподіяні в результаті якої-небудь
дії або бездіяльності будь-якого стороннього постачальника.
Користувач не має права використовувати Clarity POS, якщо законодавство
України забороняє та/або встановлює інші, у тому числі вікові, обмеження на
використання такого програмного забезпечення. В цьому випадку
відповідальність за використання Clarity POS несе сам Користувач.
Ми можемо видалити або блокувати дію Аккаунта будь-якого Користувача в будь-
який час, якщо, на наш добросовісний погляд, Ви зробили істотне порушення цих
Умов або будь-яких інших вимог чинного українського законодавства.
Ви можете видалити свій Акаунт, слідуючи інструкціям, увійшовши до свого
облікового запису через Додаток або на Сайті.
Якщо Ваш Аккаунт видаляється: (а) всі надані Вами дані автоматично
видаляються; (б) всі Ваші права, які надаються згідно з цими Умовами, негайно
припиняються. Ваші дані не можуть бути відновлені при повторній реєстрації.
Clarity POS не несе відповідальності за будь-який збиток або шкоду, які можуть
виникнути в результаті видалення Вашого Акаунта, і це Ваша відповідальність
переконатися, що вміст або дані, які ви хочете зберегти, були скопійовані до
видалення.
За використання Clarity POS стягується кожного місяця як абонентська.
Зарахування які надходять на баланс користувача не можуть бути повернені.
Історія транзакцій. Чеки
Історія транзакцій і чеків зберігається в базі даних Clarity POS, до якої Ви маєте
доступ. Якщо з якоїсь причини Ви приймете рішення видалити свій Аккаунт, то
такі відомості будуть видалені автоматично.
Увага! Чек, який формується в Додатку при продажу товарів і надання послуг,
носить лише інформаційний характер та використовується для надання
статистичних даних при використанні Додатку, але при цьому може не мати всіх
необхідних реквізитів, яких вимагає чинне законодавство України. Це виключно
Ваша відповідальність, а не Clarity POS, видати розрахунковий документ
відповідно до вимог чинного законодавства на вимогу особи.
Ви самостійно несете відповідальність за надання повної і недвозначної
інформації, як цього вимагає законодавство про захист прав споживачів або
інший закон, який регулює дану сферу відносин.
Відсутність гарантій
Використання Clarity POS не передбачає будь-яких гарантій, явних, обов"язкових
або передбачених законом, включаючи (але не обмежуючись) гарантії відсутності
порушень. використання Clarity POS не гарантує, що: (i) Clarity POS буде
відповідати всім вашим вимогам; (ii) Clarity POS буде безперервно, безпечно або
без помилок працювати; (iii) результати, які можуть бути отримані від
використання Clarity POS, будуть точними і надійними; або (iv) якість будь-яких
послуг, інформації чи інших матеріалів, що стали доступними вам під час
використання Clarity POS, буде відповідати усім вашим вимогам.
Обмеження відповідальності
Ви розумієте і згодні з тим, що, використовуючи Clarity POS, ви самостійно несете
відповідальність за будь-який непрямий, випадковий, спеціальний збиток або
збитки, втрату прибутку, виключаючи (але не обмежуючись) втрату репутації,
використання особистих даних або інших нематеріальних активів, на основі угоди,
правопорушення, халатності, суворої відповідальності чи в інших випадках (але не
обмежуючись) в результаті: (i) використання або неможливості використання
Clarity POS; (ii) витрат на придбання послуг, товарів, їхньої заміни та/або іншого, в
результаті отриманих від Clarity POS даних, інформації, повідомлень та/або
іншого; (iii) несанкціонованого доступу або зміни ваших повідомлень чи даних; (iv)
заяв або поведінки будь-якої третьої сторони при використанні Clarity POS; або (v)
будь-яких інших проблем, пов"язаних із використанням Clarity POS.
Заборона шкідливого і незаконного
використання

Ви не повинні: (а) використовувати Clarity POS будь-яким незаконним чином, для
будь-яких незаконних або шахрайських цілей, або яким-небудь чином, несумісним
з цимиУмовами; (б) порушувати наші права на інтелектуальну власність або будь-
якої третьої особи при використанні Clarity POS; (в) використовувати Clarity POS
для поширення будь-яких дискредитуючих або образливих матеріалів; (г)
використовувати Clarity POS таким чином, який може вивести з ладу, порушити
або послабити наші системи безпеки; (д) розкривати третім особам або
поширювати інформацію, що належить іншим користувачам, якщо така стала
доступною при використанні Clarity POS та/або використовувати інформацію
будь-якого іншого користувача для яких-небудь маркетингових цілей, якщо Ви не
маєте відповідного дозволу такого користувача; або (е) здійснювати інші дії,
заборонені чинним законодавством України.
При використанні Clarity POS забороняється розповсюдження рекламного
матеріалу, що несе інформацію про лотереї; медичні послуги та медичні
препарати; харчові добавки, дієтичні добавки; про політичні організації, партії,
рухи і течії; інформацію про товари або послуги, які підлягають обов"язковому
ліцензуванню/сертифікації, або інформацію про неповнолітніх осіб, конфіденційну
інформацію про особу без її згоди на поширення такої інформації, або інформацію,
яка надається у вигляді перехресного посилання (наприклад, надання інформації,
джерелом якої не є Користувач чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці
повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Користувача, і т.п.).
Забороняється відправляти будь-які сповіщення за допомогою використання
Clarity POS, що містять інформацію та/або мають ознаки реклами/інформації про
алкогольну, тютюнову продукцію, знаки для товарів і послуг, інших об"єктів права
інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові
вироби; нецензурні слова (лайка) і вирази, ознаки недостовірної, конфіденційної
інформації; інформації, яка була отримана злочинним шляхом та/або яка порушує
авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та/або
порнографічного характеру; інформацію, що суперечить вимогам суспільної
моралі; інформацію, що розпалює міжнаціональну або міжконфесійну ворожнечу,
підбурює до етнічних, релігійних і інших конфліктів, що порушує основи
державності і конституційного ладу та/або іншу інформацію, поширення якої
заборонено законодавством України.
Інтелектуальна власність
Clarity POS і його локалізовані (перекладені на інші мови) версії, в тому числі
вихідний та об"єктний код, графіка, інтерфейс користувачів, будь-які програмні
елементи, музичний супровід та інше, складають та (або) містять в собі об"єкти
інтелектуальної власності, виключне право на які належить їхнім законним
правовласникам.
Користувач погоджується, що використання Clarity POS не може бути розцінено як
передача та (або) переуступка виняткового права на Clarity POS або його частини
від правовласників Clarity POS до Користувача.
Авторські права на матеріали, розміщені Користувачем в Clarity POS, належать
Користувачеві, який створив їх, або іншим законним правовласникам.
Категорично забороняється будь-яке використання Clarity POS, включаючи
об"єкти інтелектуальної власності або їх частини, без попередньої письмової
згоди правовласників, крім випадків, зазначених у цих Умовах.
Товарні знаки третіх осіб, згадані в Clarity POS або її описі, належать їхнім
законним правовласникам.
Заключні положення
Якщо одне або кілька положень даних Умов будуть в установленому порядку
визнані недійсними згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили, інші
положення цієї Угоди залишаються в силі.
Всі претензії, в тому числі претензії, пов"язані з будь-якою інформацією, змістом,
товарами, даними, думками, порадами, заявами і т.і., що стали доступними в
зв"язку з використанням Clarity POS, пред"являються особі, від якої виникла така
інформація. У таких випадках Clarity POS не є належною стороною у разі
виникнення будь-яких спорів, розбіжностей, конфліктів і їхнього вирішення. Clarity
POS залишає за собою право, але не обов"язок, брати участь та/або сприяти
справедливому вирішенню таких спорів, розбіжностей, конфліктів, як того
вимагає закон або звичаї ділового обороту.
Всі спірні питання за цими Умовами підлягають вирішенню шляхом переписки і
переговорів з використанням обов"язкового досудового (претензійного) порядку.
Усі питання, пов"язані з використанням Clarity POS, надсилайте на електронну
пошту posclarity@gmail.com
Made on
Tilda